Handvest TegenwinD

 

 

TegenwinD is een Sterk-Rechtse organisatie van mensen die dit handvest -dat er op is gericht de islamisering van Nederland tegen te gaan- onderschrijven.

 

-A- TegenwinD onderschrijft binnen ons land alleen de Nederlandse wetten, en draagt de Mensenrechten en de Westerse christelijk-joods-humanistische cultuur, democratische principes, meningsvrijheid en patriottisme (in de zin van vaderlandsliefde / burgerzin) uit.

 

-B- TegenwinD ziet de islam primair als een politieke en culturele stroming waar een nauw omschreven systeem van (krijgs)wetten en sociale leefregels onlosmakelijk mee zijn verbonden, die veelal strijdig zijn met hetgeen genoemd onder 'A'.

 

-C- TegenwinD heeft als doel de toename van de islam (die onlosmakelijk verbonden is met jihad, sharia en taqiyya, en uit wiens naam een groot deel van de oorlogen die momenteel in toenemende mate over de hele aarde worden gevoerd) in Nederland een halt toe te roepen.

 

-D- TegenwinD heeft tevens als doel de hiaten in de berichtgeving van de Nederlandse media op te vullen door genuanceerde en educatieve informatie te brengen die, in de merendeels politiek-linkse en door de (EU) overheid gesubsidieerde berichtgevingen in de MSM, grotendeels wordt gecensureerd.

 

-E- TegenwinD vormt politiek gezien een Sterk-Rechtse organisatie. Met deze typering zet zij zich nadrukkelijk af tegen het extreem rechtse gedachtegoed, nazisme, antisemitisme, fundamentalisme en linkse cultuur-barbaren

 

-F- TegenwinD erkent dat er moslims in Nederland wonen die vrede ambiƫren en dus niet algemeen verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de het stijgend aantal moorden, verkrachtingen, besnijdenissen en andere (in Westerse ogen) misdaden die in naam van de islam worden gepleegd.

 

-G- TegenwinD is een fatsoenlijke, wetsgetrouwe organisatie, die zich bij het uitdragen van haar mening en doelstellingen slechts laat beperken door de Nederlandse wetgeving op de meningsvrijheid, dit in de wetenschap dat andersdenkenden door de uitingen van TegenwinD emotioneel kunnen worden gekwetst.

                                                                          -//-